Είστε εδώ

Κ, «[Σημείωμα για το έργο του Lukács και το δοκίμιο του Teyssèdre]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 16 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 138