Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Απόψεις και συζητήσεις. Απάντηση και ανταπάντηση», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 131-133