Είστε εδώ

Butor Michel, «Το μυθιστόρημα και η ποίηση», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 15 (Μάιος-Ιούνιος 1961), σ. 69-81