Είστε εδώ

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Θέματα. [Σχόλιο για τη μελέτη των Ρέντη-Δημητρίου Προβλήματα του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού]», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 57-58