Είστε εδώ

Αναγνωστάκη Νόρα, «Το παράθυρο προς την ποίηση και ο Δ.Π. Παπαδίτσας», Κριτική, τόμ. 3, τχ. 13-14 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1961), σ. 25-44