Είστε εδώ

«Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 4-25 Σεπτεμβρίου», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)