Είστε εδώ

«Φωτογραφικά προϊόντα Ilford», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)