Είστε εδώ

«Μίλτου Σαχτούρη Ο περίπατος 1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 136