Είστε εδώ

«Έντυπα που λάβαμε», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 9 (Μάιος-Ιούνιος 1960), σ. 134-135