Είστε εδώ

«Φωτογραφικά προϊόντα Ilford», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. (οπισθόφυλλο)