Είστε εδώ

«Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης 4-25 Σεπτεμβρίου», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. (έσω οπισθόφυλλο)