Είστε εδώ

«Αίθουσα εκθέσεων Τέχνης. Εφτά ζωγράφοι της Θεσσαλονίκης», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 188