Είστε εδώ

«Ελένης Βακαλό Εισαγωγή σε θέματα ζωγραφικής Αθήνα 1960», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 187