Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Θέματα. Από την κραυγή στο μύθο», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 170-173