Είστε εδώ

Θεοδωράκης Μίκης, «Θέματα. Μουσική σύνθεση και Ιδέες», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. 246-248