Είστε εδώ

Φράγκος Βασίλης, «Οι διανοητές της περασμένης γενιάς», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 174-186