Είστε εδώ

«#», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος-Ιούνιος 1959), σ. (εξώφυλλο)