Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Τα βιβλία. Γιάννη Δάλλα: Υπερβατική συντεχνία», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. 86-89