Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες σχετικά με το κοινό και τους συνεργάτες του περιοδικού]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. 77