Είστε εδώ

Λαμπρίδης Μανόλης, «Το πρόβλημα των μορφών και η έννοια του σύγχρονου στην τέχνη. Δοκίμιο κοινωνιολογίας της τέχνης», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. 69-77