Είστε εδώ

«#», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. (εξώφυλλο)