Είστε εδώ

«Σοκολατοποιΐα Παυλίδου», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. (οπισθόφυλλο)