Είστε εδώ

Νησιώτης Βασίλης, «Θέματα. Ποίηση και ποιητικισμός», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 38-42