Είστε εδώ

Κρητικός Δήμος, «Θέματα. Κάποιες διαπιστώσεις», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 49-50