Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι καλλιτέχνες που παρουσιάστηκαν από το Κόσκινο», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 120