Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Αίγινα», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 119