Είστε εδώ

Σερεμέτη Αναστασία, «Εδέμ», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 117