Είστε εδώ

Κιλεσσόπουλος Απόστολος, «[Λάδι]», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 116