Είστε εδώ

Καμπαδάκης Κυριάκος, «Forma», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 100