Είστε εδώ

Σωτηρούδης Δημοσθένης, «Torso», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 99