Είστε εδώ

Τρακίδης Κώστας, «Νεκρή φύση», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 63