Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Κήπος», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 62