Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Γερακινή. Μεταλλεία», Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 23