Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Τοπίο από τη Γαλάτιστα», Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 22