Είστε εδώ

Ντάκου Θεοδώρα, «[Αυτόγραφο Θεοδώρας Ντάκου]», Κόσκινο, τχ. 6 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 112