Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιογραφικό σημείωμα Θεοδώρας Ντάκου]», Κόσκινο, τχ. 6 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 112