Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Σκυριανό πανηγύρι», Κόσκινο, τχ. 5 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 93