Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «The tape recording», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 80-92