Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Συνάντηση», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 2-3