Είστε εδώ

Γρηγοριάδης Νίκος, «Ερωτικό», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 2