Είστε εδώ

«Πέλλα. Αργυρό τετράδραχμο του Φιλίππου Β΄», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 253