Είστε εδώ

Ηρόδοτος, «Δωρικόν τε και Μακεδνόν γένος. Δωρικόν γένος = Μακεδνόν γένος. Απαριθμεί ο Ηρόδοτος αυτούς που πήραν μέρος στη ναυμαχία της Σαλαμίνας», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 233