Είστε εδώ

Γουνελάς Χαράλαμπος-Δημήτρης, «Προσφώνηση από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χ.Δ. Γουνελά στην Αναγόρευση του Ομότιμου Καθηγητή Peter Bien του Dartmouth College σε Επίτιμο Διδάκτορα στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ.», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 227-233