Είστε εδώ

«Η Μακεδονία μιλάει και φιλοτεχνεί ελληνικά. Πέλλα. Λεπτομέρεια από ψηφιδωτό. Κυνήγι ελαφιού. Τέλη του Δ΄ αιώνα π.Χ.», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 205