Είστε εδώ

Ηρόδοτος, «Δωρικόν γένος = Μακεδνόν γένος. Δωριείς = Μακεδνοί = Μακεδόνες. Ο Ηρόδοτος αφηγείται τις περιπλανήσεις του Δωρικού/Μακεδνού γένους», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 204