Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Η Μακεδονία μιλάει ελληνικά. Στα ενδότερα των αυτονόητων ή ε) Η φωνή της Μακεδονικής γλώσσας: ε5) Γλώσσες centum και γλώσσες satem», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 173