Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Η Μακεδονία μιλάει ελληνικά», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 163-164