Είστε εδώ

«Η Μακεδονία φθέγγεται/μιλάει ελληνικά. Αργυρό τετράδραχμο του Δημητρίου Πολιορκητή», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 162