Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ελένη Καζαντζάκης: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα», Φιλόλογος, τχ. 131 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008), σ. 26-28