Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δύο ανθολόγια για τον Νίκο Καζαντζάκη», Φιλόλογος, τχ. 131 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008), σ. 3